Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞININ;

MİSYONU

Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek maliye politikalarının hazırlanmasına katkı sağlamak, belirlenen maliye politikalarını uygulamak, uygulamayı takip etmek ve denetlemek.

VİZYONU

Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, öncü bir Maliye Bakanlığı.

KIRKLARELİ DEFTERDARLIĞININ;

MİSYONU

Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek, belirlenen maliye politikalarını uygulamak, uygulamayı takip etmek ve denetlemek.

VİZYONU

Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir,     öncü bir Defterdarlık